Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Přihláška do semináře

73. loutkářské Chrudimi 2024

Application form – Puppeteers in Chrudim

Kontaktní údaje / Contact

Jméno:

Name:

Příjmení:

Surname:

Datum narození:

Birthdate:

Adresa bydliště:

Adress:

telefon:

phone:

email:

e-mail:

Výběr semináře / Choose workshop

Vyber základní seminář:
Choose workshop:

Vyber náhradní seminář:
Choose alternative workshop:

Výběr služby / Choose services

Cena za seminář / Price per workshop

Cena za ubytování / Price for accommodation

Výběr termínu ubytování (noc z) / Select dates of accommodation (from night)

28.6.

29.6.

30.6.

1.7.

2.7.

3.7.

Ubytování pro / Accommodation for

Strava / Food

Strava pro / Food for

Doplňující informace / Aditional information

Požadavek na ubytování:
Accommodation request:

Doplňující informace:
Additional information:

Doplňující informace
o dítěti v semináři R:
Additional information
a child in the workshop R:

Souhlasím s
I agree with

podmínkami registrace / the conditions of registration

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů, tedy jména, příjmení, data narození, poštovní adresy, telefonu, e-mailového kontaktu a s jejich zpracováním pro přihlášení do semináře 73. loutkářské Chrudimi 2024 a následným použitím pro zasílání potřebných informací formou newsletteru o festivalu Loutkářská Chrudim a loutkovém divadle obecně.

 

Tento souhlas můžete následně kdykoliv odvolat.

Poskytnuté osobní údaje budou využívány výhradně pro účely použití registrace na semináře 73. loutkářské Chrudimi 2024, k následné komunikaci spojené s vaší účastí na semináři a  pro zasílání informací o festivalu Loutkářská Chrudim, vzdělávacích akcích, které pořádáme a o loutkovém divadle obecně.

 

Jejich ochrana se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a od 25. května 2018 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)..

 

Jakékoli další nakládání s předmětnými osobními údaji podléhá předchozímu souhlasu zájemce. Zájemce má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i další práva podle Zákona, zejména podle ustanovení § 12 a § 21 Zákona. Zájemce má právo kdykoliv požádat o vymazání údajů z databáze zasláním požadavku na emailovou adresu loutkarska.chrudim@gmail.com.

 

Data uchovává

SPOLEK PRO VYDÁVÁNÍ ČASOPISU LOUTKÁŘ
Celetná 17, 110 00 Praha 1
TEL. & FAX: +420 606 644 294
E-MAIL: michal.drtina@loutkar.eu
IČ:67363741
DIČ: CZ67363741